Zwrot towarów

 

Materace w niestandardowym wymiarze nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Do pozostałych towarów (poduszki, stelaże, łóżka itp.) zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (możliwość zwrotu nowego, nieużywanego towaru w ciągu 14 dni od dostawy). 

Jak dokonać zwrotu/wymiany/reklamacji?

1. Poinformuj nas o chęci zwrotu/wymiany/reklamacji towaru poprzez przesłania zgłoszenia przez stronę kontaktową.

2. Pobierz i wypełnij formularz zwrotu/wymiany/reklamacji

3. Prześlij go wraz z dokumentem zakupu (paragonem*) i kartą gwarancyjną, listem poleconym na adres: 

F.H. Senvital
ul. Przyjaźni 26b/3
41-103 Siemianowice

 

4. Kopię formularza dołącz do zwracanego/reklamowanego produktu.

  * Dostarczenie paragonu i karty gwarancyjnej jest podstawą rozpatrzenia reklamacji i zwrotu należności.

 

  • Materac który polega zwrotowi/wymianie musi być odpowiednio zabezpieczony do transportu aby nie uległ uszkodzeniu lub zabrudzeniu. W tym celu zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania materaca. 
  • Zwrotowi/wymianie nie podlegają produkty zabrudzone, uszkodzone, zamoczone lub posiadające inne wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. 
  • Podstawą zwrotu pieniędzy za produkt jest wypełnienie formularza zwrotu oraz nadesłanie listem poleconym pełnej dokumentacji (paragon, karta gwarancyjna oraz formularz z własnoręcznym podpisem).
  • Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu kompletu dokumentów i dostarczeniu nieuszkodzonego produktu przez kuriera.

http://www.sklep.lattoflex.pl/img/cms/Formularz zwrotu.pdf